Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 15 noviembre 2014

EL PUEBLO ABANDONADO DE LA MUSSARA

Trabajo de documentación e investigación de campo

Redes del misterio

HISTORIA CONTRASTADA DEL ENCLAVE. LA MUSSARA

Comenzamos a realizar la investigación documentada sobre La Mussara, en diferentes hemerotecas.

La primera hemeroteca consultada es del periódico Catalán la vanguardia, en su Edición del sábado, 06 noviembre 1965, página 34. En la que se escribe sobre el proyecto de un ingeniero de Reus para reconstruir el pueblo en turístico.1.

La segunda hemeroteca consultada es el periódico ABC. Referente a unos derechos colindantes de una finca.2.

La tercera referencia y más fiable, donde se explica la historia y orígenes del pueblo es en la web del Ajuntament de Vilaplana. . Esta sería la línea de información más fiable y extraeremos la información histórica del pueblo de la Mussara.

imageimage

El primer documento escrito que se ha encontrado en lo que se llama La Mussara es un documento de concordia entre el Rey de Aragón Alfonso 1 er "el casto" y el arzobispo de Tarragona, Don Guillem de Torroja fechado el año 1173 en el que dice "…. Toti ipsis hominibus de ipsa montana usqe Tarragonam de Montereyal el de Zamuszarra te de Albiol …. Mando vobis firmiter ut Archiepiscopo tamquan domino Vestris attendatis … "

El nombre Almussara es de origen árabe .Según ASIN PALACIOS (contribuciones a la toponimia árabe de España), la palabra al-Musara es la forma sustantiva, indicadora de lugar, de verbo ASAR (marchar, dirigirse a,) lo cual puede inducir a interpretar Almussara como equivalente a lugar de marcha, lugar destinado a marchas o, más libremente, estadio o hipódromo.

Por otro lado, la voz al-muzara’at es la sustantivación del verbo zára’a (arrendar) de donde se podría deducir que el nombre del pueblo estudiado estuviera relacionado con ciertos arrendamientos durante la ocupación sarracena. Hacemos notado, no obstante que la primera hipótesis es la que sostienen los eruditos en cuestiones árabes. (Datos facilitados por el jefe de interpretaciones de la oficina cultural de la Embajada de España en Rabat -año 1963-)

La Mussara se encuentra situada en la parte norte de la Comarca del Baix Camp, haciendo frontera con el campo y la montaña, el núcleo de población está situado a unos 990 mts sobre el nivel del mar ofreciendo un mirador espectacular sobre todo el campo de Tarragona, y la cota máxima de la sierra que lleva su nombre es el Puigpelat 1071 mts sobre el nivel del mar. Hay que añadir que el término municipal de este pequeño pueblo del Baix Camp dejó de existir en 1961 se anexionan a el pueblo vecino de Vilaplana.

———————————————————————————————-

Documento original en catalán:

El Poble Història:

El primer document escrít que s´ha trobat en el que s’anomena La Mussara es un document de concodia entre el Rei d’Aragó Alfons 1er "el cast" i l’arquebisbe de Tarragona, Don Guillem de Torroja datat l’any 1173 en el qual diu " …. totis ipsis hominibus de ipsa muntana usqe Tarragonam de Montereyal el de Zamuszarra et de Albiol….Mando vobis firmiter uArchiepiscopo tamquan domino vestro attendatis…" El nom Almussara és de orígen árab.Segons

ASIN PALACIOS ( Contribución a la toponimia árabe de España ), el mot al-musárat és la forma sustantiva, indicadora de lloc, de verb asára ( marxar, dirigirse a, ) la qual cosa pot induir a interpretar Almussara com a equivalent a indret de marxa, indret destinat a marxes o, mes lliurement, estadi o hipòdrom.Per altre banda, la veu al-muzara’at és la sustantivació del verb zára’a ( arrendar ) d’on es podria deduir que el nom del poble estudiat estigués relacionat amb certs arrendaments durant l’ocupació sarraïna. Fem notat, això no obstant que la primera hipòtesi és la que sostenen els erudits en qüestions àrabs. ( Dades facilitades pel cap d’interpretacions de l’oficina cultural de l’Ambaixada d’Espanya a Rabat -any 1963- )

La Mussara es troba situada a la part nord de la Comarca del Baix Camp, fent frontera amb el camp i la muntanya, el nucli de població esta situat a uns 990 mts sobre el nivell del mar oferint un mirador espectacular sobre tot el camp de Tarragona, i la cota maxima de la serra que porta el seu nom es el Puigpelat de 1071 mts sobre el nivell del mar.Cal afegir que el terme municipal d’aquest petit poble del Baix Camp va deixar de existir l’any 1961 anexionan-se al poble veí de Vilaplana.

A continuació es mostren les estadistiques de població mes destacades que coneixem des del segle XV ( inclosos els masos)

1497 1515 1553 1708 1717 1726 1763 1819 1830 1845

22 h 31h 66h 67h 58h 58h 77h 90h 99h 214h

1857 1877 1887 1900 1910 1920 1936 1940 1950 1960

323h 312h 300h 291h 228h 169h 88h 94h 57h 12h

L’empenta demogràfica de la Mussara no s’esdevé fins mitjans del segle XIX quan, en relacióamb un segle enrera, es triplica la població. Però nomès durant uns trenta anys la Mussara mantindrá els tres-cents habitants, (inclosos els masos )

Els recursos i les formes de vida sempre van ser molt complicades degut a que el terme de la Mussara sempre ha estat molt pobre d’aigua. Hi havia només algunes fonts ( la Font Freda, la font del Pistol ) i la majoria eren fontetes. Fins la Font del poble no era massa abundant i hi van haver de fer un dipòsit de tan poc com rajava en temps era seca. La manca d’aigua va frenar l’agricultura i la mateixa vida del poble.

imageimage

No obstant aixó, els principals recursos eren la petita ramaderia ( bens, cabres i bous per a llaurar ), de la qual dóna fe la presencia de tres corrals rònecs, dos dels quals a labanda plana dels Motllats;el carbó d’alzina, que baixaven a vendre a Reus amb el ruc o la somera; l’agricultura ( blat, ordi, civada, sègol farratge i "pataques", i a mes els productes de cada casa gallines, conills i almeys un porc per passar l’any i tambe un hortet amb tomaqueres, enciams, pèsols, bajoques, cigrons, fesols, guixes i faves. De tot, poc o molt, i sovint de secà. Tambe eren fonts complementàries la caça i els rovellons que igualment baixaven a vendre al mercat de Reus. I entre els fruits de muntanya, n’aprofitaven sense grans collites, els dels perelloners, dels peremays , de les pereres, d’alguna prunera o pomera i algún cascavelliquer i tambe cirerers, codonyers, noguers i uns pocs atmetllers i olivers. Cal destacarles pomeres anomenades de pota de bou i de morro vermell. Els avellaners a la primeria de segle eren ben escassos.Com que a la Mussara no hi havia cap botiga, pero si en certes èpoques dues tavernes , la gent baixaba a proveir a Reus i desprès a Vilaplana on compraven bacallà i arengada, tonyina i rebordonits,menjars de país pobre. La vinya fins a la fil.loxera, era un altre petit recurs i cobria racons de la muntanya, com ho testimonien els marges i margets que han sobreviscut a l’abandó del conreu i a la lenta invasió del bosc. A la Mussara no hihavia gaires terres de primera, però l’esperit escarrassat del pagès provava de fer rendir conreus de profit dubtós. LLocs evidenment àrids, com els repeus entrecingle i cingle, eren aprofitats per a la vinya que destruí la fil.loxera i es replantà ben poc. La Mussara no tenia, en canvi, la riquesa dels molins, com la Febró o Arbolí, mentre que les carboneres abandonades assenyalen la importància que, fins després de la guerra civil, va tenir aquesta petita indústria a la qual treballeven força carboners tortosins.

Però el metje vivia a Vilaplana o en certes époques pujava amb animal des d’Alforja. Només hi havia pas de carro i la carretera no arribà fins el 1914. Aleshores fou més fàcil de treure el bosc i alguns propietaris Mussarencs van fer diners i van emigrar. L’escola va durar fins els anys quaranta i el rector fins gairebé a la guerra civil, però mes aviat vivia a Vilaplana..

Cal tenir en compte que en tres cases hi moriren els propietaris i ja no s’ocuparen més i que les cases on no s’havia vist viure mai no saben si havien estat un antic habitatge, o sempre un corral o pati. Per tant no es pot opinar sobre la despoblació del segle XIX, per bé que devia ésser practicament nul.la. En canvi, la despoblació agafa una regularitat durant el nostre segle i els percentatges són gairebé iguals en cadascún dels periodes fins a la despoblació total. Es evident que el trauma de la guerra civil accelerà també l’emigració. A la Mussara hi moriren al front tres persones, ningú fou fou assasinat ni tampoc afusellat com a conseqüencia de la repressió franquista. Ja s’ha esmentat la manca d’aigua i les terres de primera, a més de les males comunicacions; no cal dir la manca d’un metje permanent i del telèfon i naturalment del llum elèctric. Un altre factor bastant estrany que ajudà a la despoblació va ser un tal senyor dalmau, de Reus, conegut com "lo millonari", es dedicà a comprar sistematicament terres i masos per especulà amb la posibilitat de una posible urbanització de la Mussara.

Un altre factor va ser que per les muntanyes durant principis dels anys ,voltessin els "Patacons", ja que teníen un amagatall a la cova LLonga, mes coneguda a Vilaplana per la " cova dels Patacons", e inclús es diu que amistad amb Francesc Rius i Mas propietari del Mas del Morenet i un fill de Ramón Roig i Recasens mes conegut com " el Patacó ", amb els propietaris del mas d’en Grau, lloc en el que s’hi refugià làny 1939.Els " Patacons " eran uns emboscats que teníen a tota la comarca atemorída, com a consequència a la Mussara hi había un destacament de la Guàrdia Civil, que s’establiren al poble per a atrapar als " Patacons " i de pas degut a la repressió vinguda pèr la guerra civil s’aprofitavèn dels Mussarencs.

Les families al marxar del poble i dels masos s’establiren a Vilaplana, Reus, Alforja, la Selva del Camp, l’Aleixar, l’Albiol, Castellvell, L’espluga de Francolí, Valls, Maspujols, Salou, Tordera i Barcelona. L’ultim emigran "autòcton de la Mussara, es a dir l’ultim a marxar va ser Pere Abelló del mas de l’Abello.

Al poble hi havia vint-i-cuatre cases contant l’esglesia i el xalet de les Airasses .La majoria de les cases del que es consideraba carrer major, en l’actualitat están enfuses i només queda alguna paret que ens fa imaginar el tamany que tenien i poc mes.L’esglesia encara s’aguanta tret del sostre i d’alguna pared posterior, però tot fa pensar, ( per llàstima) que no tardara gaire a ensorrar-se ja que el campanar comença a torçar-se i la façana a inclinarse cap al devant; del cementiri que es al costat nomès queda una mica de la pared que l’envolta i a dins no es pot conèixer el seu estat degut a que es imposible de entrar per la gran quantitat de brossa que s´hi acumula. La resta de cases enclavades a la banda dels cinglallons, que formàven un grup de set encara s’aguanten una mica més, ja que son mes inaccesibles degut a la quantitat d’esversers i de botjars que les cubreixen, la resta ; que estan situades a una certa distáncia d’aquestes últimes, están en aquest mateix estat, de la única que no en queda rastre es de Cal Ferrer (davant del refugi de muntanya).

http://www.vilaplana.oasi.org/

Texto copiado íntegramente de la web.

______________________________________________________________________________________________

3. ETIMOLOGIA.LEYENDAS DEL LUGAR.

1.1 Etimología

A los habitantes de este pueblo se les conocía como ranas ya que, al llover, se formaba un pequeño embalse natural que servía para dar de beber a los animales. También tiene su origen en este pueblo una frase en catalán, baixar de la Mussara (bajar de la Mussara), cuyo significado es el de ignorar aquello que todo el mundo sabe y que tendría su equivalente en español en la frase “estar en la higuera”.

Manent publicó en 1985 un artículo titulado “El procés de despoblació a l’antic municipi de la Mussara” (El proceso de despoblación en el antiguo municipio de la Mussara). Los estudiosos del tema se decantan por una despoblación debida a la emigración hacia las ciudades por la falta de agua y tierra poco productivas.

3.2. Leyendas

Como pueblo deshabitado desde bastantes años atrás. Se ha creado un halo de misterio y de leyendas alrededor del nombre de La Mussara. Junto a otros lugares de “misterio” y “encantamiento”, los seres humanos tenemos tendencia a asociar lugares, casas, enclaves, castillos, etc… Todo lo que conlleva abandono, desapariciones, muertes violentas .Es suficiente que suceda un hecho fatídico, o no, para que la imaginación colectiva forje una leyenda, un mito. Pero es función del investigador, ahondar en la verdadera historia para poder hablar de verdades ocultas tras la leyenda o mitos. A otros, quizás, les interesa alimentar estas fabulaciones y hacerlas más grandes y jugosas para sus propios beneficios, no es nuestro caso.

Así que, nos ajustaremos a las verdades plasmadas en documentos e informaciones veraces y contrastadas. Pero mencionando las leyendas del lugar.

1ª. Leyenda.

A pocos metros del pueblo hay un caserío junto al cual, se comenta, hay una piedra de gran tamaño que todo aquél que la sobrepasa va a parar a la Villa del Seis, un siniestro lugar que está en otra dimensión. Y es que en este lugar se han producido misteriosas desapariciones que a día de hoy no se les ha encontrado explicación.

2ª. Leyenda.

Un alférez del campamento cercano de Castillejos, fue hasta la Mussara con una amiga, tras regresar al campamento y haberse ausentado aproximadamente dos horas, resultó que en realidad se había ausentado más de doce, ante la perplejidad de este militar. Son varios los casos análogos, parece como si la espesa niebla trajese consigo alteraciones en el tiempo.

3ª leyenda

En 1995, un ingeniero alemán que trabajaba por esa zona, desapareció por completo durante tres horas. Luego volvió a aparecer sin recordar nada en absoluto.

4ª leyenda y desaparición real.

Un 16 de octubre de 1991 un grupo de cuatro amigos salió a recoger setas. Conocían perfectamente la zona e iban charlando entre ellos, en grupos de dos. De repente, Enrique Martínez Ortiz dejó de hablar: Se había desvanecido. Lo buscaron sus compañeros, la guardia civil dio una batida ayudándose con perros… ¡Nada! Se encontró su cesta con una seta en un lugar llano (próximo a la piedra de villa del 6) y su coche aparcado con sus enseres en el interior, incluso una medicación que debía tomar.

image

En la hemeroteca del periódico 1. La Vanguardia encontramos referencias de esta desaparición. Edición del lunes, 08 noviembre 1999, página 1.

5ª leyenda

Pero los amigos de ese hombre siguieron buscando por su cuenta y haciendo batidas. En una de esas ocasiones Jorge Roberto Boluda explica que se hallaban descansando en una de las casas abandonadas cuando, en torno a la media noche, le alertó oír cascos de caballos procedentes de la iglesia. Aquello no tenía sentido y la iglesia de San Isidro, además, se encarama sobre un precipicio. Fue para allá y lo que vio no lo olvidará nunca: Divisó dos seres semitransparentes ataviados con lo que parecían túnicas, pero en el interior había cuatro o cinco más y vio como movían algunas piedras. Esos seres pasaron muy cerca de él pero, aunque intentó hablarles, lo ignoraron por completo. De pronto dejó de verlos.

6ª leyenda.

Como en Ochate y en otros lugares en los que se han producido hechos inexplicables, una vez más se habla de niebla y de luces extrañas. No faltan los avistamientos relacionados con el fenómeno OVNI, extrañas luces parecen esconderse en el interior de este pueblo, como corroboran muchas personas de la zona.

Se cuenta también que en la Mussara hay lugares con anomalías magnéticas.

Referencias:

1. http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2001/02/04/pagina-1/34119242/pdf.html?search=la%20mussara%20boletaire

2. 0tras fuentes:

http://labitacoradelmiedo.wordpress.com/2010/07/21/la-mussara-tarragona-%C2%BFla-puerta-a-otra-dimension/

http://enigma900.blogspot.com.es/

 

INVESTIGACION Y METODOLOGIA.

Articulo

Hace más de cuatro años realizamos una salida al pueblo de La Mussara con la intención de captar los supuestos fenómenos paranormales que han hecho tan famoso a este enclave.

imageimage

Llegamos aproximadamente a las 18.00 h. después de un par de horas de carretera. No fue difícil encontrarla, gracias al compañero Joan, conductor infatigable donde los haya y buen conocedor de la zona, además de la inestimable ayuda de un navegador, que no sirvió de nada en ciertas zonas. La carretera está bien asfaltada y a medida que íbamos cogiendo altitud veíamos más cerca unos enormes repetidores de comunicaciones en la cima. Pasamos por delante de un refugio y unos metros más adelante se veían las ruinas del pueblo destacando el campanario de la iglesia. Él camino asfaltado se acaba justo donde comienza el pueblo. Aparcamos el vehículo frente a la charca que hay para recoger la lluvia y a la derecha de la iglesia.

Comenzamos a preparar el equipo, cámaras fotográficas, video, visión nocturna, grabadoras, micros exteriores, linternas, infrarrojos, ordenadores, medidores de temperatura, el gausimetro, para medir campos electromagnéticos, etc. En fin, todo lo que se necesita para una investigación rigurosa y paracientífica, si lo queremos definir así.

En España la parapsicología no está reconocida en ninguna universidad, ni existe ninguna cátedra no está reconocida por psicólogos o psiquiatras. Al contrario que en Holanda, Gran Bretaña o Estados Unidos. Hecha esta apreciación continuemos relatando nuestra llegada al pueblo de la Mussara.

Se hizo una primera toma de contacto visual de todo el terreno, nos acercamos a la charca que casi estaba seca. Nos acercamos a la iglesia y entramos en su interior llama la atención en el centro, la cúpula, con algunas pinturas en ella bastante deterioradas, con bastante vegetación y llena de pintadas un espectáculo bastante deplorable. Estos lugares solo por su historia, al menos debemos cuidar ese legado patrimonio de todos.

El resto de las casas del pueblo aparte de estar prácticamente derruidas la vegetación es alta y espesa en su interior y las hace inaccesibles.

Así que David Navarro otro compañero investigador, tomo las mediciones electromagnéticas que en principio eran normales en todos los restos de casas, excepto en un lugar de la iglesia donde debía estar el altar, pero tampoco eran extraordinarias. Pusimos dos grabadoras en dos casas, eran las 18.30 horas y había gente que subía del refugio, y no nos podíamos fiar demasiado por si se llevaban alguna , permanecimos cerca de ellas ,mientras cuadriculábamos el terreno para más tarde comenzar a recorrerlo, filmarlo y fotografiarlo con detalle.

Una vez recuperadas las grabadoras, no se captó ninguna psicofonía ni E.V.P. (Fenomeno de Voz Electronica) nada a mí entender anómalo en las cintas. Nos distribuimos sin perdernos visualmente los unos a los otros y fuimos hasta el punto más alto en un saliente enorme , donde hay una placa conmemorativa a Josep Iglesias i Fort, al parecer una persona ilustre del lugar.

Las vistas son espectaculares, con unas alturas impresionantes, es preciso ir primero de día por los numerosos barrancos que hay.

Vimos que había una pequeña ofrenda, al parecer, a la abundancia y la fertilidad, había una pequeña cesta con trigo, avena, un lazo azul y otro rojo atados entre sí, supongo que lo harían la noche de San Juan, para pedir abundancia que es lo que simboliza el trigo en diferentes disciplinas mágicas, como por ejemplo, la wicca o celta y el simbolismo del lazo azul es para salud y rojo para el amor. No era nada negativo. Simple simbolismo de magia natural.

Lucía un sol espléndido, y en cuestión de segundos apareció la niebla que subía rápidamente del valle y nos envolvía, fue un espectáculo maravilloso, al fin estábamos ante la famosa niebla. Ciertamente fue un espectáculo de la naturaleza, aunque era un poco inquietante, filmamos y fotografiamos como toda la Mussara en cuestión de pocos minutos se sumía en la oscuridad, estuvimos así una hora aproximadamente y tal como vino se retiró.

En algunos momentos de las mediciones electromagnéticas se registraron “picos” inusuales.

Pasado este encuentro con la niebla, decidimos descender por un camino, que llegaba hasta el valle, y bajamos todo lo que pudimos, pero no encontramos casa alguna, excepto un pozo para recoger las aguas pluviales, por supuesto estaba seco.

La vegetación ya era muy alta y decidimos volver al pueblo para prepararnos a pasar la noche. Ya eran las 22.00 horas, pero cuando llegamos, nos encontramos con varios coches y un numeroso grupo de gente joven, gritando y montando tiendas de campaña en pleno pueblo, con perros de tamaño considerable .Comprendimos , experiencia que sería imposible continuar con la investigación.

Los gritos y movimientos por la noche de estos chicos serian continuos. Tambien pensando los posibles conflictos que se podrían originar, no es cobardía, es prudencia. Así que por unanimidad decidimos marcharnos y dejar para el invierno y pasar una noche en la Mussara.

Esto también ocurre en Belchite y otros lugares de interés para nosotros los investigadores .Podemos encontrarnos con otros compañeros o con gente indeseable que es lo habitual, ante esto es mejor evitar problemas.

Desde hace más de cuatro años no hemos vuelto. Quizás porque no pudimos completar la investigación o porque otros enclaves llamaron más nuestro interés.

Aunque nunca cerramos definitivamente la puerta a nuevas investigaciones.

HIPOTESIS Y CONCLUSIONES

No son pocas las teorías para dar explicación a los fenómenos que se suceden en la Mussara, posible influencia de un lugar de gran fuerza telúrica, saltos involuntarios a otras dimensiones probablemente provocados por lo que se conoce como puerta dimensional, secuestros por parte de determinadas sectas que se dedican a realizar en este abandonado lugar sus prácticas y como no, la explicación OVNI, para muchos más clara.

El equipo de Redes del Misterio, no puede sacar ninguna conclusión ni hipótesis en primera persona. La investigación se volvió efímera y no completada.

DOCUMENTACION GRAFICA

Redes del Misterio fotografías de la investigación.

image

imageimage

imageimage

La niebla aparece de repente

imageimage

La tarde se convierte rápidamente en noche

imageimage

imageimage

image

Piedra de la “puerta dimensional” de día y noche.

Deposit number : DEP634327588309720000 Redes del Misterio©

Anuncios

Read Full Post »